Insta.Ling

 

https://instaling.pl/img/instaling_logo_male.png

Czym jest Program Insta. Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego.
Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców


Insta.Ling dla nauczycieli

Insta.Ling może być nieocenioną pomocą dla nauczycieli języków obcych i języka polskiego. Od września 2013 aplikacja dla zarejestrowanych nauczycieli jest dostępna bezpłatnie w ramach Programu Insta.Ling dla Szkół.


Czym jest Insta.Ling, a czym nie jest?

Insta.Ling jest

 • systemem do nauki nowych słówek
 • systemem do utrwalania słówek
 • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
 • systemem do śledzenia postępów ucznia

Insta.Ling nie jest:

 • nie jest pełnym systemem do nauki języka
 • nie zastępuje nauczyciela
 • nie jest narzędziem do przeprowadzania klasówek
 • nie jest narzędziem do powtarzania słownictwa przed

Co daje Insta.Ling nauczycielowi?

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje, którego dnia dany uczeń pracował.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia Insta.Ling. Nauczyciel może skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek nauczyciela wyręcza Insta.Ling.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.instaling.pl


W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do programu Insta.Ling. Do VIII edycji przystąpili uczniowie z klas: II, III, IV oraz Vab, a pracę uczniów koordynowała nauczycielka języka angielskiego p. Monika Topczewska.

W roku szkolnym 2017/2018 udało się wprowadzić Insta.Ling we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum (na języku angielskim i niemieckim),
a koordynatorkami są: 

 • p. Anna Milewska - język niemiecki
 • p. Monika Topczewska - język angielski
 • p. Katarzyna Sikora - język angielski

 

Rok szkolny 2018/2019 to kontynuacja pracy z programem InstaLing.

 

Coraz więcej uczniów naszej szkoły pracuje systematycznie, co widać i słychać na każdej lekcji.

A dowodem na to jest  - Złoty Certyfikat!

 

  xi_edycja_programu_instaling_dla_szkol__certyfikat_dla_nauczyciela.pdf">   xi_edycja_programu_instaling_dla_szkol__certyfikat_dla_nauczyciela.pdf