RODO

Administratorem Państwa danych osobowych będzie: Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym

Inspektorem Ochrony Danych jest: Ewa Ambroziewicz

Kontakt:

Inspektor Ochrony Danych

Zespół Szkół nr 2

Ciachcin Nowy 54

09-230 Bielsk

e-mail: iod.zs2ciachcin@bielsk.pl