Historia szkoły

      Szkoła w Ciachcinie istnieje od 1830 roku.

      Jak twierdzą starsi mieszkańcy, był pierwszy wówczas w gminie budynek szkolny za rządów caratu. Budynek drewniany, kryty słomą o jednej izbie szkolnej i mieszkaniu dla kierownika. Jacy nauczyciele pracowali w tych latach do końca nie wiadomo. Szkoła była jednoklasowa czterooddziałowa. Od roku 1924 w szkole pracował Rajkowski Piotr. Przy nim w 1926 r. powstała szkoła dwuklasowa czterooddziałowa. w tym samym roku zaczęła pracę p. Elżanowska Zofia. Trzy lata później po śmierci p. Rajkowskiego, kierownikiem został Jezierski Czesław. Dzieci przybywało co raz więcej, dlatego też otworzono klasę V-tą.

        W roku 1939 - 1 września wybuchła wojna. Nauka w szkole została przerwana. Polskę zajęli Niemcy. Nauczycielka, pani  Elżanowska Zofia została wysiedlona. Wszystkie sprzęty szkolne, pomoce naukowe, bibliotekę zniszczyli i spalili Niemcy. Po zakończeniu wojny w roku 1945 rozpoczęto naukę w szkole. Pracowało dwoje nauczycieli: p. Figiel Janina i p. Jaworska Stanisława. Wspólnymi siłami szkoła została odremontowana, powróciła również p. Elżanowska.

        We wrześniu 1947 roku przybył do Ciachcina jako kierownik p. Nowakowski Jan. Kolejno do pracy w szkole przybywali: p. Krajewska Krystyna, Ulińska Helena. W 1949 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. 1950 roku zorganizowane zostały wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego. W 1954 roku nowy budynek szkoły został oddany do użytku.

 

 Tego samego roku dzieci, pod opieką p. Paterkowskiej Jadwigi, p. Elżanowskiej Zofii oraz p. Bonalskiej Eugenii wystąpiły w Kinie "Przedwiośnie" w strojach ludowych gdzie zatańczyły "Krakowiaka", "Trojaka" i "Kujawiaka".

         W 1954 r. pracę rozpoczęła p. Alina Rajewska oraz p. Alina Boniecka.       

W 1971 roku szkoła przeszła kapitalny remont. Założono C.O. i urządzenia wodno - kanalizacyjne, wymieniono otwory okienne. Został założony zespół muzyczny  na akordeonach i mandolinach pod kierunkiem p. Tadeusza Kamińskiego. 

        W latach 1972-1973 w ośmiu klasach uczyło się188 dzieci, Rada pedagogiczna składała się z 8 osób. Dyrektorem był mgr Jan Nowakowski. W styczniu został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Gminnej w Bielsku. Swoim zastępcą mianował p. Alinę Frankowską. Były organizowane akademie poświęcone uroczystościom państwowym i historycznym. Wszystkie imprezy uświetniał chór kierowany przez p. Sieradzką Bogumiłę. Istniało przy szkole koło sportowe, którym opiekowała się p. Halina Cieślak.