Kadra

Dariusz Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

Dyrektor

Elżbieta Nowakowska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor
świetlica

Monika Sieradzka

Funkcja: Nauczyciel

fizyka, informatyka, technika

Aleksandra Dąbrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Aldona Gierzyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Katarzyna Kłosińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie zintegrowane

Monika Kobierecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Funkcja: Nauczyciel

religia

Grzegorz Leliński

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Katarzyna Sarnowska

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, chemia, świetlica

Katarzyna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, świetlica

Joanna Nowakowska

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Pesta

Funkcja: Nauczyciel

rewalidacja, korekcyjno - kompensacyjne, świetlica

Małgorzata Matyjasik-Pochwatka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Anna Prosowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Monika Topczewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski

Emilia Zdunkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski

Marta Piechowska

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

Edyta Stępień

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna (urlop)

Sylwia Raczkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna

Patrycja Bielecka

Funkcja: Nauczyciel

świetlica, j. angielski

Justyna Fasuga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna

Justyna Dominiak

Funkcja: Logopeda

Monika Sławińska

Funkcja: Bibliotekarz

Martyna Betkowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Katarzyna Szmulewicz

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Grabowska

Funkcja: Nauczyciel

Nina Jankowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasa 2

Monika Narkiewicz

Funkcja: Nauczyciel