Projekt e-Twinning

Edukacja przyszłości
e-Twinning w naszej szkole

          W roku szkolnym 2016/2017, rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach Programu e Twinning. Program e Twinning – Europejska Współpraca Szkół, umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Międzynarodowy projekt w ramach unijnego programu e Twinning, który jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany jest dzięki wykorzystaniu Internetu. Uczniowie z naszej placówki  współpracują z rówieśnikami z całej Europy. Tematyka projektu nawiązuje do podstaw programowych oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji projektu uczniowie doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę innych krajów, odnajdują swoje miejsce w Zjednoczonej Europie. Uczą się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości, promując swój kraj i jego dorobek kulturowy. Nauczyciele prowadzący posługują się nowymi technologiami. Tematyka projektu, czas jego realizacji zależą od potrzeb i kreatywności nauczycieli i uczniów.

Program zapewnia nauczycielom i uczniom pomoc i narzędzia internetowe potrzebne podczas poszukiwania partnera i realizacji projektów. Zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób – jest to niezbędne podczas wirtualnej komunikacji z obcojęzycznym partnerem. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują Internet jako codzienne narzędzie pracy, wymieniając informacje i materiały dydaktyczne.

 Więcej informacji dotyczących projektów na stronie http://www.etwinning.pl

Zalety programu e Twinning:

 • dostępność i bezpłatność,
 • możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych,
 • temat i czas ustalają nauczyciele zgodnie z własnymi potrzebami,
 • możliwość realizacji podstaw programowych, praca metodą projektu,
 • korzystanie z technologii ITC w codziennej pracy, zwiększanie umiejętności uczniów i nauczycieli,
 • wzrost motywacji do nauki, wzbudzanie entuzjazmu uczniów i nauczycieli,
 • możliwość pracy z uczniem zdolnym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wzrost kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • korzystanie z bezpiecznego Internetu – narzędzia internetowe do realizacji projektów są dostępne tylko dla uczniów              i nauczycieli e-Twinningowych,
 •  łatwość realizacji projektów – gotowe zestawy narzędzi niezbędnych do znalezienia partnera i przeprowadzania działań        w projekcie,
 • dostępne dla każdej zarejestrowanej szkoły i każdego zarejestrowanego nauczyciela na portalu www.etwinning.net
 • brak skomplikowanych procedur aplikacyjnych i terminów składania wniosków,
 • elastyczność – można podczas realizacji projektu dokonać modyfikacji i uzupełnień,
 • e-Twinning jest formą doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na środowisko lokalne.                                                                                                       

Wieloaspektowość działań prowadzonych podczas realizacji projektów e-Twinning i płynące z niego korzyści sprawiły, że warto było go wprowadzić w naszej szkole.